Onze grote kleine lettertjes...

Lees deze altijd even door, dit voorkomt vaak kleine of grote problemen en geeft antwoord op uw vragen. Wilt u onze complete algemene voorwaarden doorlezen dan kan dat door hier te klikken.

 

Alle materialen of diensten die Amuserent levert, gebruikt u op volledig eigen risico.

Conform onze Algemene Voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van onze goederen, gebruik wat niet conform de gebruiksaanwijzing of veiligheidsvoorschriften geschiedt of ander gebruik dan waarvoor de goederen bestemd zijn. Amuserent kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid.


Slecht weer:

Bij slecht weer met regen en/of wind behouden wij ons het recht voor om een speeltoestel / springkussen niet te plaatsen. Een opblaasbaar speeltoestel is een "goed weer" speeltoestel en bij regen /wind neemt het gevaar op ongevallen toe. Wij zijn mede verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de speeltoestellen en bij regen is een opblaasbaar speeltoestel niet zonder risico te gebruiken. Bij een aangekondigd weeralarm door het KNMI plaatsen wij buiten uberhaupt géén speeltoestellen!


Kan ik een handleiding downloaden?

Jazeker, op onze pagina met downloads vindt u handleidingen van onze springkussen, attracties, opblaasfiguren e.d..
Handig als u wilt weten hoe u het springkussen makkelijk én correct moet opvouwen!
 


Hoe kan ik materialen reserveren?

U geeft ons telefonisch, per mail of via de online offerte-aanvraag de gewenste materialen door, hierna ontvangt u van ons een vrijblijvend prijsvoorstel per mail. Indien u akkoord gaat met onze offerte dient u deze online te accepteren via de link in de mail bij de offerte. Enkel offertes die online door onze klanten zijn goedgekeurd via ons boekhoudsysteem worden door ons geaccepteerd!

Bij "last-minute" reserveringen kan hier vanaf worden geweken, maar dat laten wij u altijd duidelijk weten!

U kunt de materialen afhalen na betaling van de volledige factuur vermeerderd met de borg. Tevens dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen!


Hoe kan ik betalen?

U ontvangt de factuur per mail. De factuur die u ontvangt kunt u voldoen door een iDEAL-betaling of via bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer. De betaling dient op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat bij ons binnen te zijn!

Bij "last minute" reserveringen kan hier door Amuserent vanaf worden afgeweken. U dient dan contant te betalen of per PIN als u de gehuurde materialen bij ons komt afhalen, of als Amuserent de gehuurde materialen bij u komt bezorgen.


Is er een minimum orderbedrag?

Jawel, we hanteren een minimum orderbedrag van € 25,00 excl. BTW / € 30,25 incl. BTW per reservering.


Kan ik mijn reservering annuleren?

Vanaf 1 januari 2022 hanteren wij de volgende regels bij annuleren: Ja, u kunt uw reservering kosteloos annuleren tot 28 werkdagen voor aanvang van de huurtermijn.

Wilt u annuleren binnen een termijn van 28 werkdagen gerekend vanaf uw oorspronkelijke huurtermijn dan zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U koopt de reservering af voor 50% van het factuurbedrag.
  2. U betaalt de complete overeengekomen factuur en vervolgens ontvangt u een tegoedbon voor het complete factuurbedrag wat u op een later moment (tot 12 maanden na de oorspronkelijke reservering) vrij kunt besteden binnen ons complete assortiment.

​Bij annuleren binnen 48 uur voor uitvoer van de overeenkomst dan brengen wij 100% in rekening. 

Voor materialen die wij extern voor u inhuren kunnen er andere voorwaarden gelden, zoals bijvoorbeeld een snackwagen, extern personeel e.d.


Annuleringsverzekering via Amuserent?

U kunt bij Amuserent een annuleringverzekerings afsluiten. U kunt dan, zonder opgaaf van reden, kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de reservering. Erg handig bijvoorbeeld bij regen en u heeft een springkussen gereserveerd!

U betaalt de premie over het totale factuurbedrag inclusief BTW. De hoogte van de premie bedraagd:

10% van het factuurbedrag bij orders tot € 250,00 incl. BTW
15% van het factuurbedrag bij orders gelijk aan of boven € 250,00 incl. BTW

Voorwaarde is dat het totale factuurbedrag binnen de gestelde termijn op onze bankrekening is bijgeschreven. Amuserent stort het factuurbedrag minus de verschuldigde premie binnen 5 werkdagen retour naar uw bankrekening.

Voor materialen die wij extern voor u inhuren kunnen er andere voorwaarden gelden, zoals bijvoorbeeld een snackwagen, extern personeel e.d.

 


Wat moet ik weten over het transport via Amuserent?

Amuserent kan de gereserveerde spullen leveren en ophalen op iedere locatie in Nederland, Belgisch Limburg en het Duitse NRW. De locatie dient wel toegankelijk te zijn voor onze bus. Wij leveren de materialen af aan een normaal bereikbare plaats. We dragen géén materialen door woningen heen, wij leveren tot de eerste drempel. Dit betekent ook dat wij geen springkussens, stormbanen e.d. trappen op dragen. Ook passen deze grote materialen NIET door een normale deur.

Stormbanen en andere grote attracties worden geleverd op pallets. Dat betekent dat de locatie toegankelijk moet zijn voor de palletwagen OF we moeten met de bus kunnen rijden tot exact op de plek waar de attracties komen te staan. Een palletwagen rijdt dus niet over gras of kiezel en kan ook geen trappen of stoepjes op of af.
De mobile speeltrailer, trampolinetrailer en de draaimolen staan op een aanhangwagen en dienen tot exact op de locatie te kunnen komen waar deze worden opgebouwd. 

Er dient altijd minimaal 1 persoon aanwezig te zijn names de huurder die kan assisteren met laden en lossen. Als wij een springkussen bezorgen voor bijvoorbeeld uw communiefeest, dan halen wij deze in de avond retour uiterlijk tussen 21.00 en 22.00. In overleg kan hiervan worden afgeweken!

Bij twijfel over de bereikbaarheid van uw locatie, neem dan altijd contact op met Amuserent om de mogelijkheden te bespreken.


Wat moet ik weten bij het huren van een luchtkussen?

Onze springkussens zijn van zware kwaliteit, maar ook zwaar van gewicht. Daarom dient er altijd iemand aanwezig te zijn die kan helpen met laden en lossen. Ook als wij het springkussen voor u opbouwen en afbreken dient er een persoon aanwezig te zijn om te helpen. Wij leveren de springkussens af en een normaal bereikbare plaats aan de openbare weg. Tenzij anders overeengekomen, dragen wij geen springkussens trappen e.d. op.

De springkussens dienen geplaatst te worden op bijgeleverd grondzeil. De grond moet vrij zijn van scherpe delen zoals takken, stenen e.d. Denk ook aan de zijwanden van het springkussen, deze mogen niet in aanraking komen met takken, regengoten e.d. Bij schade door scherpe delen worden de reparatiekosten verhaald op de huurder.

Ook dient u zorg te dragen voor een degelijke 220V stroomaansluiting. Gebruik enkel degelijke verlengkabels om spanningsval en dus schade aan de blower te voorkomen!

Alle springkussens dienen schoon retour aangeboden te worden! Ook als wij het opbouwen en afbreken regelen... Zoals onder het kopje "transport" is te lezen komen wij maximaal tussen 21.00 en 22.00 het springkussen afbreken. Dus maak deze even tijdig schoon!

Volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon die ook als dusdanig geïnstrueerd en herkenbaar is. Het is verboden om op de wanden van de attractie te klimmen. Schoenen, scherpe of hete voorwerpen, voedsel of dranken zijn niet toegestaan op onze springkussens. Het gebruik van onze springkussens is altijd op volledig eigen risico.

Let er op dat de "valzone" van een springkussen (ingang en/of uitgang) uit een zachte bodem bestaat, bij voorkeur grasveld. Bevindt de 'valzone" zich op een stenen ondergrond dan dient de "valzone" te worden voorzien van dempende matten. Deze matten worden niet standaard meegeleverd maar kunnen wij wel tegen meerprijs aan u leveren. Mocht er per ongeluk een kind op de grond terechtkomen in de valzone, dan komt deze in ieder geval op een dempende ondergrond terecht!

Springkussens en andere opblaasbare speeltoestellen kunnen wij enkel verankeren met grondpennen in bijvoorbeeld grasveld of dergelijke. Wij hebben geen andere ballastmaterialen zoals betonblokken of waterbakken. Indien dit vereist is dan dient de huurder/organisatie hier zorg voor te dragen!

Een luchtkussen mag NOOIT onopgeblazen in de regen liggen omdat deze anders intern vol water loopt! Dit geldt ook voor 's nachts buiten laten liggen: Ook door condens worden onze luchtkussens onnodig nat waardoor we deze weer opnieuw moeten opbouwen om te drogen. Aan het einde van de dag dus oprollen en droog opbergen! Springkussens dienen schoon, droog en correct opgevouwen retour aangeboden te worden. Indien dit niet gebeurd wordt er zonder uitzondering € 50,00 (per deel) in rekening gebracht.


Er is schade, wat nu?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meldt iedere vorm van schade direct bij Amuserent. Wij zullen de schade bekijken en u op de hoogte houden van de financiële gevolgen. Indien wij de schade achteraf vaststellen dan wordt de schade vermeerderd met de misgelopen huurinkomsten aan u doorberekend.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie. Het opgemaakte rapport dient u aan ons te overhandigen. U, als huurder, bent verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en dient dus te zorgen voor een veilige en droge stalling. Eventueel kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij de gehuurde materialen extra laten verzekeren. Na aflevering zijn de gehuurde materialen NIET meer verzekerd door Amuserent tegen diefstal, brandschade e.d
.


In welke staat moet ik de gehuurde materialen retour brengen?

Alles dient schoon en correct verpakt retour gegeven te worden. 

Inhouden borg: We willen de gehuurde materialen correct opgevouwen retour ontvangen net zoals u deze ontvangen heeft. Als wij deze moeten her-opvouwen dan wordt er € 25,00 in rekening gebracht voor een springkussen en € 50,00 voor een stormbaan of ander groot speeltoestel. (gelijk aan de kosten opbouwen / afbreken die bij ieder artikel staan). Het is een kleine moeite om te kijken hoe alles is opgevouwen en opgerold als u deze opbouwt, zo willen we deze ook retour ontvangen! Neem even de tijd en doe dit met 2 of 3 volwassen personen.

Ontvangen wij het springkussen of ander speeltoestel vuil, stoffig, vol gras of anders vervuild retour dan zullen we deze moeten reinigen voordat deze naar de volgende huurder kan. De kosten voor reinigen bedragen minimaal € 35,00 en zijn afhankelijk van de mate van vervuiling en de grote van het speeltoestel.

Laat u het speeltoestel na een zon-overgoten dag in de nachten buiten liggen omdat u geen zin meer heeft om deze in avond op te rollen en droog op te bergen? Houdt er dan rekening mee dat we minimaal € 50,00 in rekening brengen als de onnodig nat is geworden door nachtelijke regen of condens! 


Tot slot...

U, als huurder bent verantwoordelijk voor de eventuele vergunning en de opvolging van deze vergunning.

Springkussens en andere opblaasbare speeltoestellen kunnen wij enkel verankeren met grondpennen in bijvoorbeeld grasveld of dergelijke. Wij hebben geen andere ballastmaterialen zoals betonblokken of waterbakken. Indien dit vereist is dan dient de huurder/organisatie hier zorg voor te dragen!

Alle materialen blijven eigendom van de verhuurder. U dient de verhuurder ten alle tijden toegang te verschaffen tot de materialen.

Amuserent houdt zich het recht voor om een partytent, springkussen, attractie of anders NIET te plaatsen als de weersomstandigheden dit niet toelaten. Amuserent houdt zicht het recht voor in geval van aantoonbare overmacht om de order te annuleren. Amuserent kan in gevallen van overmacht nooit aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook.

Alle materialen of diensten die Amuserent levert, gebruikt u op volledig eigen risico. Amuserent kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid.