Het Corona virus... We hebben er allemaal mee te maken!

Het Corona virus heeft momenteel een grote impact op ons dagelijks leven. Ook wij als verhuurbedrijf moeten onze maatregelen treffen om ons bedrijf, ons zelf én u te beschermen tegen dit virus.


Wij vermijden momenteel contactmomenten, dit om verder verspreiding tegen te gaan.

U kunt wel nog bij ons terecht voor het huren van een Abraham- of Sarahpop. U betaalt deze vooraf per betaalverzoek of iDEAL en dan zetten wij de gereserveerde pop voor u klaar! U kunt deze dan zelf inladen zonder dat we contact hebben met elkaar. Na afloop zet u de pop terug op de afgesproken plek en storten wij de borg retour naar uw rekening.

Wat betreft het verhuren van springkussens en partytenten: Deze verhuren wij niet tot minimaal 1 juni 2020, wij volgen hiermee de richtlijnen van de overheid. 


Onderstaande brief hebben wij reeds per mial naar onze klanten verstuurd met daarin uitgelegd hoe wij om gaan met overmacht:
 

Beste klant,
 
U heeft bij ons een reservering op staan voor komende periode, helaas is er door het corona virus een verbod ingesteld op het houden van feesten en samenscholingen. Iets wat natuurlijk een begrijpende beslissing van de overheid is! Dat betekent dat er sprake is van overmacht. Overmacht is iets anders dan “kosteloos annuleren", we hebben onze juriste even gevraagd wat dit precies inhoudt aangezien deze situatie voor ons ook nieuw is:
 
Hallo David,
 
Indien jullie Algemene Voorwaarden (AV) bij de klant correct ´ter hand zijn gesteld´ zijn deze van toepassing en daarin is in art. 7 bepaald wat er omtrent overmacht is geregeld. In jullie AV is in art. 7.2 bepaald dat er ´slechts´ sprake is van een overmachtssituatie indien deze langer dan 1 maand duurt. Indien er sprake is van een overmachtssituatie dient Amuserent dat schriftelijk (waaronder ook per e-mail valt) mede te delen aan de klant en mag de klant de overeenkomst ontbinden (art. 7.2). De klant heeft geen recht op een schadevergoeding doordat Amuserent niet levert (art. 7.3). Amuserent houdt recht op betaling van het reeds geleverde (art. 7.4) en mag de klant een factuur sturen bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Amuserent gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst (art. 7.5. AV). Dat is het strikt juridische deel van de kwestie. 
 
Voor alle klanten waar Overmacht voor geldt (of gaat gelden) is een stukje klanttevredenheid en –binding natuurlijk ook een overweging welke je kan meewegen. Ikzelf vind het kosteloos aanbieden van omboeken een goed alternatief (toevallig hadden wij een familieweekend gepland komend weekend en we zijn erg tevreden over het feit dat de accommodatie ons deze optie gaf). Indien een klant dit geen goed alternatief vindt zou je die klant de optie kunnen bieden voor het ontbinden van de overeenkomst (eventueel met het verzenden van een factuur met de genoemde ´redelijke vergoeding´). 
 
Hopelijk kan je met bovenstaande in je achterhoofd alle klanten van een goede oplossing voorzien waarbij de schade voor jullie zelf ook beperkt blijft. Mocht je nog aanvullende vragen hebben verneem ik die uiteraard graag.
 
Ik wens jullie in ieder geval veel sterkte in de ´strijd´!
 
 
Ik verneem graag van je!
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr. Kim Kortis 
Jurist
Samengevat betekent dit we moeten kijken naar overmacht in onze algemene voorwaarden zoals u deze ontvangen hebt bij de factuur / offerte. Hier staat in geregeld in punt 7 hoe om te gaan met overmacht. Overmacht is juridisch gezien géén reden om kosteloos te annuleren! Eigenlijk zou dat dus inhouden dat de facturen gewoon betaalt moeten worden.
 
Echter, onze vaste klanten weten dat wij hier eigenlijk niet van houden. Echter, we moeten ook kijken naar de situatie zoals deze momenteel voor ons is. Wij komen uit de winterperiode waarin geen feesten of activiteiten worden gehouden en dus onze inkomsten nihil zijn. Er zijn wel reserves maar door de doorlopende kosten zullen we deze snel moeten aanspreken én dus moeten we zorgen dat onze financieel plaatje op orde blijft.
 
Wat willen wij gaan doen:
 
Optie 1: U koopt de reservering af, zoals onze juriste hierboven adviseert voor een redelijke vergoeding, welke wij vaststellen op € 50,00 of gelijk is aan een reeds betaalde aanbetaling.
 
Optie 2: U doet een aanbetaling van € 50,00 op uw reservering, mits nog niet gedaan en dan heeft u het recht de reservering 6 maanden uit te stellen gerekend vanaf de oorspronkelijke datum. U hoeft op een later tijdstip niet exact dezelfde materialen te reserveren als bij uw huidige reservering, u bent vrij in de keuze van materialen mits beschikbaar.
 
Optie 3: Wij sturen u de factuur voor het restantbedrag van de reservering (zonder eventuele borg), u betaalt deze factuur binnen de aangegeven termijn op de factuur en u heeft dan het recht om de reservering 14 maanden uit te stellen gerekend vanaf de oorspronkelijke datum. U hoeft op een later tijdstip niet exact dezelfde materialen te reserveren als bij uw huidige reservering, u bent vrij in de keuze van materialen mits beschikbaar.
 
 
Nogmaals willen zowel Wendy als ik benadrukken dat wij graag e.e.a. anders zouden willen oplossen. Echter hebben wij gemeend met bovenstaande oplossingen zowel voor onze klanten maar ook voor Amuserent een passende oplossing te hebben gevonden.
 
Graag vernemen wij jullie reactie zodat wij onze administratie kunnen bijwerken en wij vertrouwen op jullie begrip voor deze keuze!
 

U zult begrijpen dat wij als Amuserent net uit een zeer rustige winterperiode komen waarin weinig tot geen evenementen of feesten zijn. Dat betekent uiteraard ook dat er weinig inkomsten zijn geweest en de reserves die er momenteel zijn kunnen we NIET gebruiken aan nieuwe investeringen maar zullen we moeten gebruiken om de tekorten aan te vullen komende maanden. Wat hebben wij helaas nog meer moeten beslissen:

  • Springkussen Dolfijn Multiplay wordt later geleverd.
  • Springkussen Racing Slide Multiplay wordt later geleverd.
  • Trampolinetrailer staat voor ons klaar bij de fabrikant in het buitenland, maar mag niet vervoerd worden. 
  • Bubble Ball Race kan momenteel niet geleverd en zullen we doorschuiven naar 2021.
  • Shooting Area IPS kan momenteel niet geleverd en zullen we doorschuiven naar 2021.

Heeft u nog verdere vragen? We horen het graag van u!